Manuál PPC Bee - tipy pro nastavení a používání aplikace


Co je to PPC Bee


PPC Bee je nástroj pro správu produktových PPC kampaní, který umožňuje mmj. 

zvýšit návratnost vašich investic do reklamy
snížit náklady na správu kampaní
zvýšit prodeje díky přesnějšímu zacílení a pokročilému nastavení
zvýšit CTR
omezit manuální nastavování
zpracovat jakýkoli datový zdroj
propojení s reklamními systémy Google Ads, Bing Ads a Sklik
sledovat výkon kampaní formou reportingu
vše si vyzkoušet na 1 měsíc zdarma
a mnoho dalšího..

Věříme, že řadu funkcí a možností nastavení objevíš sám. Navíc pro tebe máme manuál, který ti v tom může pomoct. Nečekej recept z kuchařky "Jak uvařit PPC Bee na tisíc způsobů", ale praktické tipy, jak na to. Narazíš-li i přesto na nějaký zádrhel, máš-li dotaz nebo nás chceš třeba jen pochválit, jsme ti rádi k dispozici:
Po-Pá 9-17 hod. na +420 773 646 692, info@ppcbee.com nebo v online chatu přímo v aplikaci.

Jak propojit reklamní systémy

Propojení s reklamními systémy umožníte PPC Bee vytvářet, spravovat a reportovat kampaně, reklamní sestavy, klíčová slova a reklamní inzeráty.

Klikněte na Propojené účty a vyberte ze seznamu, jaký chcete propojit systém:

Google Ads

Propojuje se pomocí technologie OAUTH, kdy PPC Bee nezná vaše heslo. Do svého účtu pouze povolíte přístup a PPC Bee získá z Google Ads token (text složený z mnoha náhodně vygenerovaných znaků). Token se pak používá pro přístup do vašeho účtu a funguje i po změně vašeho hesla. Odebrat přístup můžete na adrese https://security.google.com/settings/security/permissions?pli=1


po kliknutí na “propojit účet pomocí OAUTH” se dostanete na google stránku:


1. vyberte účet, který chcete propojit s PPC Bee
2. klikněte na 'Přijmout', 'povolit' nebo jakékoli jiné modré tlačítko


Přesměruje vás to zpět na PPC Bee, kde uvidíte seznam všech účtů, do kterých máte přístup. U každého účtu vidíte nastavenou měnu a počet produktových sestav, které se na daný účet z PPC Bee synchronizují.

Sklik

U Skliku je to trochu jinak. Zadejte stejný mail a heslo, jako se přihlašujete do Skliku.


Po uložení uvidíte seznam všech účtů, do kterých máte přístup. U každého účtu vidíte nastavenou měnu a počet produktových sestav, které se na daný účet z PPC Bee synchronizují.

Bing

Bing účet napojíte podobně jako Google Ads účet. Přes OAUTH, tedy v PPC bee nezůstává vaše heslo a připojení je tak 100% bezpečné. 


Vyberte v propojených účtech Přidat Bing účet a následně klikněte na Propojit účet pomocí OAUTH. 
Následně se přihlaste pod Bing účtem, který chcete s PPC Bee propojit a potvrďte přihlášením. 

Následně uvidíte seznam všech účtů náležících pod váš hlavní Bing účet. Měnu, automaticky zapnutý monitoring na účtech, které jste si propojili s produktovou kampaní v PPC Bee a počet produktových sestav. 

Datový zdroj

Je to většinou XML dokument generovaný přímo e-shopem, který obsahuje data o všech produktech.
Pro PPC Bee můžete použít již existující XML, např. to, které posíláte na Heureku či Zboží.cz.


PPC Bee však umožňuje uživateli vložit jakékoli vlastní XML.

Vytvoření prvního zdroje

Klikněte na Datové zdroje v horním menu.
Pokud nemáte vytvořený zdroj, budete rovnou přesměrováni na vytváření nového zdroje.


1. pojmenujte zdroj
2. zadejte URL zdroje
3. vytvořte

První stahování


Automaticky se spustí hned po vytvoření datového zdroje.


Klikněte na procházet produkty a zkontrolujte, jestli se data správně nahrála. Pokud nejsou data správně nahrána, zkontrolujte XML zdroj, jestli je validní. Pokud ano, kontaktujte nás a společně najdeme řešení, jak ho upravit.

Procházení dat

Umožňuje náhled nad kompletním seznamem všech produktů. Můžete zde vyhledávat.

Proměnné

Po stažení zdroje do PPC Bee uvidíte proměnné a zobrazí se vám jejich seznam:
Jedním kliknutím vypnete proměnné, které momentálně nepoužijete. Ty se vám nebudou v dalších krocích nastavování kampaně zobrazovat. PPC Bee bude pak pro vás přehlednější.

Aktualizace

Datovému zdroji musíte říct, kdy a jak často se má aktualizovat. Většinou je dobré nastavit aktualizace podle toho, kdy administrátoři e-shopu dokončují úpravy produktů a jejich cen.
Z nabídky vyberete, ve kterých dnech má probíhat aktualizace a v jakém čase. Plánu aktualizací lze mít i více.


Pokud jsou již vytvořené a nastavené produktové sestavy, po aktualizaci datového zdroje se automaticky spouští i aktualizace produktových sestav.

Vlastní proměnné

Často se může stát, že se dostanete do situace, kdy vám uložené proměnné u produktů nevyhovují. Většinou obsahují text, který nepotřebujete.
Zde využijete Vlastní proměnné, které umožňují upravovat texty.

Vlastní textové proměnné

Vlastní proměnná se skládá z názvu a vstupního textu. 


Do názvu pište vždy krátký výstižný text, pod kterým si dokáže kdokoliv představit, jakou hodnotu vrací.
Dole máte proměnné, které pomocí drag&drop (přetáhnout a pustit) vkládáte do různých polí (pole, do kterých můžete vkládat proměnné se při začátku přetahování podsvítí žlutě)
Vstupní text je pole, do kterého píšeme normální text a vkládáme ostatní proměnné (včetně ostatních vlastních proměnných).

Pro příklad si vytvořme vlastní textovou proměnnou 'název bez brandu'. Do vstupního textu vložíme productname, který obsahuje název produktu a brand.


Pro odstranění brandu použijeme Najít a nahradit. Můžete vkládat jak proměnné, tak i vlastní text.
1. vložili jsme do záměny brand a zaměňujeme ho za prázdný text (odstranění).
2. nelíbí se nám slovo barbie, které máme v názvech produktů a tak přidáme další záměnu “barbie” za “panenka”.
3. na pravé straně hned vidíte náhled vstupního textu a výstupního textu. Můžete si tak jednoduše zkontrolovat, zda vámi nastavené úpravy jsou v pořádku a vyhovují.

Druhou možností úpravy vlastní proměnné je pomocí regexp. Vytvořením regulárních výrazů můžete docílit automatického odstraňování určité skupiny slov (slova v závorkách, slova za pomlčkou, barvy atd.).


Při použití regulárních výrazů nezapomeňte přepnout text na regexp.
Jak vytvořit základní regulární výrazy se dozvíte na našem blogu: 

Vlastní číselné proměnné

Další možností jsou číselné proměnné.
Vlastní číselná proměnná umožňuje počítat matematické operace.
Vytvořme si proměnnou, která spočítá, kolik zákazník např. ušetří.
( cena * sleva ) / 100


1. vložíte rovnici
2. v náhledu vidíte doplněnou rovnici
3. výsledek rovnice

První produktová sestava

Vytvoření produktové sestavy


1. klikněte na Produktové sestavy
2. zadejte název
3. vyberte datový zdroj

Vytvořenou produktovou sestavu můžete následně duplikovat. Stačí kliknout na ikonku duplikace v přehledu vašich produktových sestav. Dále nastavit podmínky, co chcete, aby se do nové produktové sestavy zduplikovalo a kliknout na vytvořit.

PŘEJMENOVÁNÍ!  Kampaně a produktové sestavy přejmenovávejte vždy v rozhranní PPC Bee skrz nastavení Hierarchie. Přejmenování v Google Ads nebude fungovat–nový název se při další synchronizaci změní do původní podoby. 

Podmínky

Můžete si nastavit podmínky pro produktovou sestavu při vytváření nebo po vytvoření stisknutím Upravit. 
Vytvoříme si podmínky pro naší produktovou sestavu s tím, že chceme mít v produktové sestavě jen produkty od Mattela a dražší jak 10 €


1.    počet produktů splňujících všechny podmínky
2.    počet všech produktů z datového zdroje
3.    výběr proměnné/sloupce pro který se bude kontrolovat podmínka
4.    výběr funkce pro kontrolu podmínky
5.    text/číslo pro podmínku
6.    počet produktů, které splňují jen tuto podmínku (informativní)

Klíčová slova


1. název je jen informativní popis
2. výběr shody vám umožní zvolit, jaké shody se mají použít pro klíčová slova
3. základ klíčového slova
4. přidávání prefixů/suffixů – vždy nechá základ klíčového slova a pak vytváří nové klíčové slovo s přidaným prefixem/suffixem
5. náhled klíčových slov, které vzniknou z tohoto generátoru

Výběr shody

Zde můžete nastavit shodu klíčových slov Volná, [Přesná], „Frázová“ a jejich kombinace. Novinkou je možnost nastavení +Modifikované +volné shody. 


V generátoru klíčových slov jsou možná další nastavení:

Odstranění diakritiky

Přidá variantu klíčových slov s odstraněnou diakritikou.

Odstranění duplicitních slov

Toto nastavení vám kontroluje duplicitu slov v jednom klíčovém slovu:
pro příklad máme klíčové slovo “Mattel Blonďatá panenka od Mattel”, je jedno jak se toto slovo vytvořilo, jestli přišlo z datového zdroje, nebo se nám podařilo brand někde přidat dvakrát (třeba prefixem nebo suffixem), důležité však je, že toto nastavení vám odstraní jakýkoli další výskyt toho samého slova, takže ve výsledku vám vrátí klíčové slovo: “Mattel Blonďatá panenka od”

Odstranění stop-words

Toto nastavení odstraňuje z klíčového slova citoslovce, spojky a podobné. Například z klíčového slova “Panenka barbie s koněm” vám vznikne “Panenka barbie koněm”

Zkrácení na počet slov

Umožňuje zkrátit klíčové slovo na počet slov (rozděluje po mezerách)

Najít a nahradit

Chcete dělat varianty klíčových slov, například "monster" zaměnit za "příšerka". Najít a nahradit vám vždy nechá původní klíčové slovo a k tomu přidá novou variantu.

Podmínky

Může se stát, že chcete použít generátor jen pro produkty z nějaké skupiny. Pro příklad použijeme tento generátor jen pro produkty dražší 20 €

Limitování klíčových slov

Generátor vytváří hodně klíčových slov, ale dost z nich není potřeba. Jsou moc krátká/dlouhá nebo mají příliš velké množství slov.
Můžete generovaná klíčová slova limitovat a tím zamezit jejich generování.


Min. slov - použít klíčová slova, která mají alespoň jedno slovo (děleno mezerou)
Max. slov - použít klíčová slova, která nemají více jak 10 slov (děleno mezerou)
Min. délka - použít klíčová slova, která mají alespoň 3 znaky
Max. délka - použít klíčová slova, která mají maximálně 70 znaků

Reklamní texty1. zadejte název (pouze informativní popis)
2. zadejte nadpis reklamy (headline)
3. zadejte první řádek reklamy (description 1)
4. zadejte druhý řádek reklamy (description 2)
5. zadejte zobrazenou URL (display url)
6. zadejte cílovou URL (target URL)
7. zde vidíte náhled reklamního textu pro různé produkty

Minimální počet znaků vám zobrazuje počet znaků v daném řádku reklamy. Výpočet je následující:
sečtou se znaky textu (bez proměnných) + nejkratší možný text ze všech proměnných (hledá se produkt, který má nejkratší možný text).
Maximální počet znaků vám zobrazuje počet znaků v daném řádku reklamy. Výpočet je následující:
sečtou se znaky textu (bez proměnných) + nejdelší možný text ze všech proměnných (hledá se produkt, který má nejdelší možný text).
Text bez proměnných zobrazuje počet znaků v daném řádku reklamy. Výpočet je následující:
sečtou se znaky textu (bez proměnných)
Možnost zkracování textu reklamy - do řádku reklamy se vyplní text bez proměnných, spočítá se počet znaků do limitu. Pak se začnou vkládat proměnné od nejkratší po nejdelší. Pokud se proměnná nevejde do limitu, vkládá se co nejdelší možný text s tím, že se vkládá po celých slovech (nerozdělí vám jedno slovo).

Co všechno automaticky upravujeme

 • Automaticky kontrolujeme a upravujeme velikosti písmen tak, aby splňovaly požadavky jak Google Ads, tak i Skliku
  • Díky tomu nemusíte řešit tvary vstupních proměnných, které vkládáte do reklamního textu: “PANENKA BARBIE S KONĚM” nebo “Samsung GALAXY TAB S3”, vše se hezky převede na rozumně vypadající text
 • Automaticky formátujeme vkládaná čísla do inzerátů
  • Čísla menší jak 10 jsou zaokrouhlována až na 2 desetinná místa
  • Čísla menší jak 100 jsou zaokrouhlována až na 1 desetinné místo
  • Čísla větší jak 100 jsou zaokrouhlovaná na celá čísla
  • Čísla větší jak 9999 mají přidány mezeru jako oddělovače tisíců
 • Automaticky formátujeme zobrazovanou url
  • mezery zaměňujeme za “-”
  • Odstraňujeme http:// a https://
  • Formátujeme slova s prvním velkým písmenem

Podmínky

Váš obchod má například dopravu nad 20 € zdarma. Tudíž byste chtěli vytvořit reklamní text pro všechny produkty dražší jak 20 € s textem například: „Doprava zdarma!“ Ale pokud byste tento reklamní text vytvořili pro všechny produkty, pak by vám tyto reklamní texty zakázali na Google Ads i Sklik. Protože to není pravda. Pokud tento reklamní text vytvoříte jen pro produkty dražší, tak splňujete podmínky a vše je v pořádku. Pro tuto příležitost máte možnost přidat podmínky pro reklamní text, který zajistí, že reklamní text se bude generovat pro produkt, jen pokud splní všechny podmínky. 


1. vyberte, zda se má reklamní text generovat pro oba systémy, nebo jen pro Google Ads či Sklik
2. podmínka, že cena musí být větší jak 20 €
3. počet produktů, které splňují tuto podmínku
4. produkt splnil podmínku, reklamní text se vygeneruje
5. produkt nesplnil podmínku, reklamní text se nevygeneruje

Nastavení Google Ads


1. vyberte účet, na který se kampaň má synchronizovat
2. zadejte denní rozpočet
3. zadejte základní CPC nebo si nastavte CPC z proměnné (viz. Nastavení CPC v závislosti na zdroji)
4. zadejte jazyky, pro které se má zobrazovat reklama
5. zadejte lokaci, kde se má zobrazovat reklama

Dynamické proměnné v reklamních textech

AdParametry

V Google Ads můžete použít speciální vlastnost, kdy se do reklamního textu nevkládá např. Cena jako text, ale místo ceny se do textu vloží {param1} jako proměnná. U každého slova v reklamní sestavě pak ukládáme cenu jako tento parametr. Díky tomuto přístupu se při změně ceny produktu nemusí smazat a vytvořit nový reklamní text, ale změní se jen parametry u klíčových slov. Díky tomu se zachovává quality score reklamního textu.


1. zvolte si oddělovač tisíců (nelze zvolit mezera, protože tu Google Ads nepodporuje)
2. zvolte si oddělovač desetinných míst
3. zvolte si první parametr
4. zvolte si druhý parametr

Pokud si nezvolíte žádný parametr, nebude se toto nastavení vůbec používat a reklamní texty budou obsahovat cenu přímo v textu. Při změně se pak reklamní text smaže a znovu vytvoří s upravenou cenou.

AdCustomizery 

Kromě AdParametrů si můžete v inzerátu nastavit AdCustomizery. Při výběru parametrů doporučujeme vybrat právě customizery. Kromě toho, že si můžete zvolit až 4 parametry, je další výhodou jejich okamžité párování na klíčová slova, bez potřeby synchronizace. 
Postup při jejich nastavování je stejný jako u AdParametrů. Nastavíte je v záložce Google Ads v PPC Bee a tam si zvolíte jaké číselné proměnné chcete použít (buď přímo z feedu, nebo vlastní proměnné).

Po zvolení proměnných máte možnost si vybrat oddělovače tisíců a desetinných míst. Záleží tedy na vás, jestli se v inzerátu objeví číslo 12345,6 nebo 12 345,6 nebo třeba 12.345.6


Synchronizační možnosti


1.    nastaví rozpočet při synchronizaci, po vypnutí můžete nastavit rozpočet ručně v Google Ads
2.    nastaví CPC při synchronizaci, po vypnutí můžete nastavit CPC ručně v Google Ads
3.    smaže všechna ručně vytvořená klíčová slova a ponechá jen vytvořená v PPC Bee
4.    reklamní text obsahující ochranné známky může být Google Ads s zamítnut nebo můžete požádat o výjimku
5.    reklamní text obsahující farmaceutické výrobky může být Google Ads zamítnut nebo můžete požádat o výjimku

UTM Parametry

Parametry přidávané do URL jsou vždy stejné pro všechny reklamní texty, proto jsme se rozhodli oddělit od sebe nastavování parametrů a nastavování reklamních textů. UTM parametry se však mohou lišit podle systémů (Google Ads a Sklik). Proto jsme toto nastavení přesunuli přímo po nastavení Google Ads a Sklik.


1. vyberte možnost tagování (automatické, PPC Bee nebo vlastní)
2. vyplňte název tagu
3. vyplňte hodnotu tagu
4. můžete použít proměnné, které vám po vygenerování kampaně automaticky doplní název kampaně / reklamní sestavy / název adtextu
5. náhled

Možnosti tagování

 • Automatické tagování
  • Tato možnost je jen pro Google Ads
  • Nepřidává žádné parametry
 • PPC Bee
  • Přidává UTM parametry, které by měly být standardní pro správné napojení pro Analytics
 • Vlastní
  • Můžete si přidat jakékoli parametry přesně podle vašich představ

Nastavení Sklik


1. vyberte účet Skliku, na který se má synchronizovat kampaň
2. zadejte rozpočet kampaně
3. zadejte základní CPC nebo si nastavte CPC z proměnné (viz. Nastavení CPC v závislosti na zdroji)
4. můžete přidat ID z Firmy.cz
5. zvolte, zda chcete používat i obsahovou síť
6. vyberte vyhledávací služby, ve kterých chcete zobrazovat vaši reklamu

Nastavení CPC v závislosti na zdroji

Jak to funguje: 
minimální CPC je nejnižší hranice
maximální CPC je zase nejvyšší hranice
nastavení CPC z vlastní proměnné je výběr "číselných" proměnných


pokud je proměnná menší než minimální, nastaví se minimální
pokud je větší než maximální, nastaví se maximální
pokud je mezi, tak se nastaví hodnota z proměnné z datového zdroje

Sitelinky

Omezení funkce “sitelinky” v PPC Bee

Kvůli technickým problémům u propojení PPC Bee s api Google Ads musíme dočasně omezit *možnost vytvářet, aktualizovat a mazat sitelinky ze strany uživatele. Pokud budete chtít sitelinky dál využívat a dynamicky generovat skrze PPC Bee, můžete je aktivovat *po konzultaci s naší uživatelskou podporou. Takto nastavené sitelinky budete moct modifikovat opět jen ve spolupráci s naší podporou.
Intenzivně pracujeme na odstranění vzniklých komplikací tak, aby uživatelé aplikace mohli co nejdřív sitelinky v plném rozsahu opět využívat. O vývoji situace budeme pravidelně informovat.
Případné dotazy prosím směřujte na info@ppcbee.com.
Sitelinky si můžete vytvořit na dvou úrovních – pro produktovou sestavu a pro kampaň. 

Pro produktové sestavy
Sitelink pro produktové sestavy by měl obsahovat konkrétnější informace (kategorie, výrobce, ..). Můžete do něj vložit vlastní text, nebo také proměnnou z feedu. 
Zároveň je možné vytvořit sitelink, který bude platit jen pro vámi zvolené produkty – stačí si v podmínce zvolit specifikum produktů, pro které se bude sitelink zobrazovat.

Pro kampaň 
Obecné informace si šetřete do sitelinku pro kampaň. Uvést můžete adresu, infromace o dopravě, nebo třeba telefonní číslo vašeho eshopu. 

Duplicitní slova

Pokud se vygenerují stejná klíčová slova pro více produktů, můžete je zachovat, přiřadit pouze jednomu z nich nebo smazat.


1.    vyberte strategii, co dělat s duplicitními klíčovými slovy
2.    pokud vyberete možnost přiřazení pouze k jednomu produktu, zvolte podle čeho bude vybírat
3.    zvolte metodu výběru

CPC pravidla

Nastavením Google Ads/Skliku přiřadíte všem produktům stejné CPC. Pomocí CPC pravidel můžete nastavit různé CPC pro vybrané skupiny produktů.


1.    vypněte/zapněte CPC pravidlo
2.    pojmenujte si pravidlo
3.    nastavte hodnotu CPC
4.    vyberte, zda se má použít pro všechny reklamní systémy nebo jen Sklik či Google Ads
5.    podmínkou vyberte skupinu produktů, pro které se CPC pravidlo nastaví
6.    počet produktů, pro které se CPC pravidlo nastaví

Hierarchie


1. název kampaně, který se zobrazí v reklamních systémech (Google Ads, Sklik)
2. název reklamní sestavy (musí obsahovat vždy _product_id_ - díky tomu má PPC Bee naprostou jistotu unikátnosti produktů, můžete vložit kamkoliv do názvu)
3. znak, který se vloží před pořadové číslo v případě, že vygenerovaná kampaň je příliš velká a je potřeba ji rozdělit do více kampaní
4. náhled vygenerovaného názvu kampaně
5. náhled vygenerovaného názvu reklamních sestav

Strukturu účtu i názvy kampaní a produktové sestavy můžete měnit před i po synchronizaci. Důležité je, aby zůstalo zachováno ID produktů. 


Monitoring

Přehledné zobrazení statistik na úrovních účtu, kampaní, reklamních sestav, reklamních textů a klíčových slov jak z Skliku tak i z Google Ads na jednom místě.
Do části s monitoringem se dostanete jednoduše přes nabídku v hlavním menu.


Zobrazí se před vámi přehledný dashboard, který se dá rozdělit do tří částí:

1.    nastavení filtru, na jehož základě se zobrazí požadované statistické údaje. Můžete si zobrazit kompletní data nebo vybrat jen pro Sklik či Google Ads. Vedle toho máte možnost zvolit zobrazení jen PPC Bee kampaní nebo si vybrat požadovanou měnu (možnost přepočítání ceny do jiné měny podle kurzu z daného dne - EUR, CZK či USD). 

Statistiky si můžete zobrazit po dnech, týdnech, měsících, rocích nebo si zvolit vlastní období.


2.    přehledný graf, můžete si zde zobrazit počet kliků, průměrnou pozici, počet zobrazení, cenu, CTR, CPC, množství konverzí, transakcí, jejich hodnotu a cenu za transakci, nechybí ani PNO.

Význam polí

Kliky: Počet prokliků na reklamy celkem

Průměrná pozice: Průměrná pozice inzerátu ve vyhledávání

Zobrazení (imprese): Počet zobrazení reklamy ve vyhledávači

Cena: Částka udávající investici do reklamy.

CTR: Míra prokliku reklamy

CPC: Průměrná cena za proklik

Konverze: Počet nákupů zákazníka

Transakce: Počet uskutečněných nákupů

Hodnota transakce: Cena a analytická hodnota vycházející z údajů, které vycházejí z klientových údajů v Google Ads

Cena/Transakce: Analytická hodnota udávající investici v porovnání s jednou uskutečněnou transakcí = průměrná útrata za transakci.

PNO: Podíl nákladů na obratu

Hodnota/Cena: Investice do reklamy ku výdělku na reklamě


Měna

Měna v monitoringu odpovídá jazyku, ve kterém máte nastavený účet v Google Ads.


3.    statistiky lze sledovat na úrovni uživatelského účtu, kampaně, reklamní sestavy, klíčových slov i reklamních textů a reklamních textů - šablon

Ochranné známky

Ochranné známky se automaticky vytváří při synchronizaci reklamních textů do Google Ads. Pokud se při vytváření reklamního textu vrátí chybová hláška s ochrannou hláškou, dané slovo se uloží. Zde pak můžete nastavit, zdali se při další synchronizaci provede záměna ochranné známky u reklamních textů buď za prázdný text (úplně odstranění), nebo zamění za text uvedený v (zaměnit za). 


1.    klikněte na Ochranné známky v horním menu
2.    ochranné známky můžete přidávat i ručně
3.    zapnout či vypnout všechny ochranné známky pro Sklik/Google Ads
4.    původní slovo
5.    zamění původní slovo v inzerátech za zvolené slovo nebo prázdný text (vymaže)
6.    zapnutí ochranné známky pro Sklik/Google Ads

Wizard

Wizard se automaticky zobrazí před vytvořením vaší první produktové kampaně. Také si můžete zvolit, zda ho chcete zapnout při vytváření každé další nové produktové kampaně – po kliknutí na Vytvořit produktovou sestavu se vám zobrazí okno "Chcete použít Wizarda?"

Wizard vám bude pomocníkem hned pod hlavním menu aplikace.

Wizard PPC Bee vás povede krok za krokem v základním nastavení PPC Bee, abyste na nic důležitého nezapomněli. Na konci celého procesu máte vytvořenou svoji první produktovou kampaň.

Prvním krokem je vložení datového zdroje. Tady si PPC Bee vezme data o všech produktech a v pravidelných intervalech je bude aktualizovat.

Po načtení produktů si pojmenujete novou produktovou sestavu a podmínkami si definujete, které produkty budete chtít použít pro vytváření reklam.
Nastavte si, podle čeho se vám budou generovat klíčová slova. Přidávejte prefixy a sufixy dle libosti, vkládejte libovolná slova nebo proměnné, podle kterých budou potenciální klienti vaše produkty vyhledávat. 
Vytvořte si poutavý inzerát, který zaujme. PPC Bee vám do něj sama dosadí jednotlivé názvy produktů a aktuální ceny.
Zvolte si výši rozpočtu, CPC, lokaci a další nastavení v rámci PPC Bee. Ta se pak postará o nastavení v reklamních systémech (Google Ads, Sklik).
Zkušebně si vygenerujte celou produktovou sestavu a podívejte se, jak bude výsledek vypadat. Lépe se tak zorientujete, jaká klíčová slova a inzeráty budou vámi nastavené generátory produkovat.
Propojte si účty Google Ads a Skliku s PPC Bee, ať ví, kam vám má vygenerované produktové sestavy nahrát.
Nyní jen spustíte synchronizaci s reklamním systémem a máte hotovo!

Blacklist
Blacklist keywords je v podstatě pole pro klíčová slova, na která si nepřejete inzerovat. Zákaz generování reklamy se ovšem týká jen přesných znění zadaného slova, pro shodná slova to neplatí.

Do textového pole zadejte přesnou podobu klíčového slova, na které si nepřejete inzerovat.


POZOR! Podoba klíčového slova musí být naprosto identická s klíčových slovem, které chcete vyloučit a to včetně velikosti písmen a interpunkce.

Pokud byste do Blacklistu například zadali:

Monster High oživené príšerka, tak by se na klíčové slovo monster high oživené príšerka reklama stále zobrazovala.

Další klíčová slova oddělujte čárkou.


2. Klikněte na uložit.


3. Nechte vygenerovat (tlačítko Zkontrolovat). V náhledu si můžete ověřit, že klíčová slova, která jsou na Blacklistu, se negenerují.

Vytvoření datafeedu pro DSA v PPC Bee

 1. Určete si název feedu

 2. Šablona: Zdroj stránek pro DSA

 3. Vyberte si datový zdroj, ze kterého budete DSA feed vytvářet

 4. Skrz podmínky si zvolte produkty pro váš feed (pokud chcete použít všechny produkty, žádnou podmínku neurčujte)

 5. Do page URL přesuňte URL proměnnou z vašeho datového zdroje

 6. Pomocí DSA labels si určujete kategorie, které bude váš feed obsahovat. K labelu si můžete přiřadit podmínku pro produkty. Pokud žádnou nezvolíte, label bude přiřazen ke všem produktům.

 7. Dále můžete použít strategii unikátnosti. Ta se používá v případě, že potřebuji mezi více produkty zvolit jeden unikátní, na který budu inzerovat.

Například:

id, product_name, size, price, url

1, etnies, 40, 1000, www.shoeshop.cz/etnies

2, etnies, 41, 1100, www.shoeshop.cz/etnies

3, etnies, 42, 1200, www.shoeshop.cz/etnies

4, etnies, 43, 1300, www.shoeshop.cz/etnies

 

Zvolím strategii, aby se mi z produktů se stejnou URL adresou dostal do exportu pouze ten s nejnižší cenou:

Unikátní proměnná: url

Proměnná: price

Metoda: nejnižší hodnota

Díky této strategii se bude exportovat pouze produkt č.1.

 1. Feed uložte a následně aktualizujte stránku, aby se vám zobrazila jeho URL adresa a jako CSV soubor ke stažení.

 

Hotovo:


Jak nahrát feed do Google Ads a nastavit jeho dynamický uploading?

 

DSA feed by měl být samozřejmě pravidelně aktualizovaný, aby se do inzerátu nahrávaly vždy aktuální hodnoty. V Google Ads je tato možnost tak trochu ukrytá, takže jak na to?

 

1, Přihlašte se do svého účtu v Google Ads

2, Otevřete si záložku: Sdílená knihovna –> Firemní údaje

 

3, Klikněte na přidání nových údajů a vyberte Zdroj stránky

 

4,  Pojmenujte si zdroj a nahrajte svůj CSV soubor, který jste si stáhli z PPC Bee

Klikněte na Nahrát a použít náhled

 

5, Zkontrolujte si množství vygenerovaných položek a klikněte na Použít změny

 

DSA feed máte nyní nahraný v Google Ads. Vzhledem ke změnám na e-shopu ale budeme potřebovat, aby docházelo k pravidelné synchronizaci zdroje. Dynamický uploading nastavíte následujícím způsobem:

 

6, Klikněte si na váš právě nahraný datový zdroj (editovat)

 

7, Vyberte záložku Naplánovaná nahrání

8, Po rozkliknutí Rozvrhu si nastavte, jak často chcete, aby doházelo k aktualizaci dat ve vašem feedu (Frekvence).

Do zdroje vložte URL adresu, kterou najdete v PPC Bee:

 

 

9, Nakonec nastavení uložte a je hotovo.


Tvorba DSA kampaní


Tvoření DSA kampaní přes PPC Bee vám vrací velkou část kontroly nad tím, co a jak se bude inzerovat. Nejen, že můžete cílit a bidovat na konkrétní URL, PPC Bee navíc umožňuje propojení s Ad Customizery, takže jakékoliv změny u produktu se projeví i v DSA inzerátu.


A jak při tvorbě DSA kampaně postupovat?


 1. nahrajte datový zdroj (můžete použít i stávající)

 2. vytvořte kampaň

 3. kampaň propojte s Google Ads účtem

 4. zapněte nastavení DSA

 5. vytvořte DSA reklamní texty


TIP: Jako datový zdroj stačí i seznam URLs. Pokud přidáte další informace, můžete je pak využít v reklamních textech.
Ve správném tvaru vyplňte doménu (bez http:// či https://, pouze www.shop.cz), na které se nachází vaše stránka a jazyk stránky. Tady se vyplatí zvýšená pozornost - při špatném vyplnění jazyka stránky nebude kampaň fungovat.


Dále můžete přidat štítky a suffix názvu kampaně a reklamní sestavy - ten se použije pro názvy kampaní a sestav v reklamním systému.


Nastavení si uložte a běžte rovnou do generátorů reklamních textů, kde si vyplňte jen název a popis reklamního textu.


Na každý produkt, na který cílíte, vytvoří PPC Bee v kampani jednu reklamní sestavu obsahující

reklamní texty přímo pro daný produkt. Tato reklamní sestava bude typu DSA a bude cílit pouze na stránku daného produktu.


TIP: Další vylepšení přichází s využitím Ad Customizerů, kdy můžete vložit cenu, slevu a další informace o produktu přes Ad Customizer feed přímo do Google Ads, takže změna ceny se projeví i v inzerátech DSA kampaní. Stačí zapnout Ad Customizery v nastavení Google Ads kampaně.Krok, který vám rozhodně doporučujeme, neb by vám mohl ušetřit spoustu starostí a bádání - zkontrolovat po synchronizaci nastavení přímo v účtu Google Ads. Rozhodně si pohlídejte, zda je finální URL opravdu finální, nebo je tam nějaký redirect - redirecty pro DSA kampaně nefungují a Google Ads je nezpracuje. Také si zkontrolujte tvar domény. V různých případech Google Ads vyžaduje různé tvary. Pokud je tvar chybný, PPC Bee vám to bohužel zatím nenahlásí. Přímo v účtu však upozornění bude.

Platební systém

Hierarchie

V případě, že máte agenturu, je ideální vytvořit si v PPC Bee její “organizaci”. Následně pod ní můžete přidávat své klienty, které v PPC Bee spravujete - tzn. vytvářet nové “podorganizace”.

Do organizace a podorganizace pak můžete přidávat účty s různými přístupy:

- jen pro čtení

- správa produktových kampaní

- plná správa


Nadřazená organizace

Pokud má uživatel v organizaci plnou správu, může spravovat nejen tuto organizaci, ale také všechny podorganizace, které jí náleží. Pouze v tomto případě má zároveň přístup do všech plateb.


Pokud má uživatel v organizaci povolenou správu produktových kampaní, může vytvářet a spravovat kampaně v organizaci i ve všech podorganizacích.


Pokud má uživatel v organizaci povolení pouze ke čtení, může prohlížet nastavení v organizaci. Vidí přiřazené podorganizace, ale nemůže je prohlížet:Podřazená organizace

Pokud má uživatel účet pouze v podorganizaci a zároveň má plnou správu – nevidí nadřazenou organizaci. Pouze uživatel s plnou správou si může prohlížet platby.


Konsolidace

Konsolidace znamená převedení platebních povinností na nadřazenou organizaci. Toto převedení může provést uživatel s plnými právy v nadřazené organizaci (“Testnimě”) v případě, že přebírá platební odpovědnost za podorganizaci.

Faktura bude v tomto případě zasílána nadřazené organizaci (například agentuře).

Faktura

Všechny faktury vám přijdou na email, který má daná organizace uvedený ve Fakturačních údajích. Emailů je možné zadat několik, stačí je oddělit čárkou. Pokud nemáte údaje vyplněny, faktura přijde na email uživatelům, kteří mají povolena všechna práva.Co obsahuje faktura?

Faktura obsahuje informace o limitu, ceně a období.

Pro organizaci s povinností zaplatit i za konsolidované organizace se na faktuře objeví i informace o počtech produktů, kterými konsolidované organizace přispěly do konečného součtu.

Metody platby

Bankovní převod

Při volbě platby bankovním převodem vám přijde emailem proforma s informacemi k zaplacení. Jakmile dojde k její zaplacení, přijde vám na email faktura.

Proformu můžete vidět také přímo v PPC Bee - úplně dole v sekci platby. Můžete si ji stáhnout. Po zaplacení se proforma změní na fakturu.


POZOR! Za neprovedenou platbu do 14 dní od přijetí proformy, bude pozastavena synchronizace vašeho účtu v PPC Bee.


Platba kartou

Jakmile dojde k zaplacení kartou, na email vám přijde faktura o zaplacení. Údaje o platbě kartou vyplníte jen jednou a o zbytek se nestaráte. PPC Bee si částku za danou periodu ve správnou chvíli převede sama.


POZOR! Může se stát, že po zadání údajů o platbě kartou vám aplikace bude hlásit, že karta není validní. Vy přitom víte, že karta je stále platná, že jste údaje zadali správně a že limit na kartě je dostatečný. Chybová hláška se objeví proto, že v PPC Bee používáme pro platby kartou tu nejvyšší možnou úroveň zabezpečení, kterou bohužel nepodporují všechny banky. V tomto případě nezbývá, než si zvolit platbu bankovním převodem.Informace k poskytovaným datům

Vaše data stahujeme z těchto serverů. Pokud si chcete nastavit IP filtering, tak si prosím přidejte všechny tyto IP adresy do vašeho Whitelistu:

178.77.214.143
178.77.214.144
178.77.214.145
178.77.214.146
178.77.214.147
178.77.214.148
178.77.214.149
178.77.214.150
178.77.214.151
178.77.214.152
178.77.214.153
178.77.214.154
178.77.214.155
178.77.214.156
178.77.214.157
178.77.214.158
178.77.214.159
178.77.214.160
178.77.214.161
178.77.214.162
178.77.214.200
178.77.214.203
178.77.214.210
178.77.214.211
178.77.214.212
178.77.214.227

Comments